Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Trẻ khóc ngặt cả đêm, mẹ dùng 3 tuyệt chiêu này, con ngủ ngoan đến sáng


(Trần Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/tre-khoc-ngat-ca-dem-me-dung-3-tuyet-chieu-nay-con-ngu-ngoan-den-sang

Để củ tỏi, cành dâu đầu giường ngủ Lấy một vài củ tỏi hoặc cành dâu tằm để ở đầu giường nằm của hai mẹ con. May thêm một cái túi dây rút nhỏ, cho vào đó 1-2 tép tỏi rồi rút lại, lấy kim đính vào áo bé. Dùng hương lá trầu không Lấy…