WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Thêm đầu ghi hoặc camera KBVision vào phần mềm KBiVMS


(Mr Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/them-camera-dau-ghi-kbvision-vao-kbivms/

Sau đây WBuy.pro sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm đầu ghi hoặc camera KBVision vào phần mềm KBiVMS và cách sử dụng phần mềm KBiVMS Yêu cầu bắt buộcPhải có phần mềm KBiVMS = Tải phần mềm KBiVMS mới nhất Bước 1: Cài đặt phần mềm phần mềm KBiVMS  (bạn có thể tham khảo bài: Hướng dẫn cài đặt Cài đặt phần mềm…