Reset mật khẩu đầu ghi Dahua mới nhất


(Trần Vũ) #1

Mình tạo Topic này mục đích là để hỗ trợ các bạn muốn Reset mật khẩu đầu ghi Dahua, hay cách lấy lại mật khẩu đầu ghi dahua mới nhất.

Bước 1: Thao tác Đủ và đúng tại bài viết này: https://hotro.wbuy.pro/huong-dan/reset-lay-lai-mat-khau-dau-ghi-dahua-moi-nhat/

Bước 2: Sau khi đổi tên FILE ảnh là SN của sản phẩm, bạn Upload hình ảnh lên Link sau: http://go.wbuy.pro/upload-sn-dahua

Bước 3: Comment dưới đây tên file ảnh đầy đủngày tháng năm đang hiển thị trên đầu ghi nhé của các bạn và chờ. chúng tôi sẽ gửi mật khẩu theo SN/theo ngày qua cho các bạn. Nếu thiếu 1 trong 2 yêu cầu bôi đậm này…bạn sẽ không thể nhận được thông tin Reset đâu ạh

Lưu ý: Mật khẩu chỉ làm việc khi bạn thao tác trực tiếp trên đầu ghi, và không hoạt động khi thao tác qua Internet, hay Local nhé.


Ngoài ra theo cách cũ: bạn có thể thử 1 trong những mật khẩu dưới đây trước khi thao tác các bước trên nhé:


(Trần Vũ) #2

(Quý Flow) #4

Tên File ảnh : 3H034EDPAPMG845.jpg
ngày/tháng/năm hiện tại: 06-05-2018


(Triệu Nam) #5

Tên ảnh :3j01235PBQQ7TPQ
Ngày 24-05-2018


(Ai Nguyen Quoc) #6

Tên ảnh:2K018C0PA800828
Ngày: 01-01-2000


(Dũng Nm) #7

Tên File ảnh:

  • File 1: 3G019FCPAA00125
    Ngày 18 tháng 1 năm 2000. 0 giờ 36.
  • File 2: 3G019FCPAA00193
    Ngày 18 tháng 1 năm 200. 18 giờ 44.

(Tìm Lại Chính Mình) #8

File ảnh 1C02696PALL3359.jpg
Ngày tháng năm 14/06/2018


(Trần Vũ) #10

Bạn thử 1 trong 3 Pass này nhé:

  1. 596272
  2. 515208
  3. 438656

(Vũ Khắc ảnh) #11

Tên File ảnh : 3HINGDRPAYZ1350
ngày/tháng/năm hiện tại: 14-06-2018


(M Watson Carrie) #12

Tên File Ảnh: sn.jpg
Ngày tháng năm hiện tại: 18/06/2018


(Vũ Tuấn Công) #13

Tên File ảnh : 3J03335PAPA1ADF.JPG
ngày/tháng/năm hiện tại: 05-07-2018


(Quân Trần) #14

Tên file ảnh: 3GK45ABPAP2466
ngày/tháng/năm hiện tại: 13-07-2018


(Monoco Fashion Store) #15

Tên file ảnh: 3H05059PBQSE2DG.JPG
Ngày hiển thị: 13-07-2018


(Monoco Fashion Store) #16

Không có ai trả lời vậy ạ


(Tien Pham Vu) #17

Tên file ảnh: 3M035A1PBQ5K4BE.jpg
Ngày tháng đầu ghi : 01-01-2000