WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Reset đầu ghi Dahua Cooper Series XVR1A04/08


(Mr Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/reset-dahua-cooper

Dưới đây mình hướng dẫn cách Reset đầu ghi Dahua Cooper Series bao gồm một vài mã sản phẩm tại Việt Nam: XVR1A04, XVR1A08. Những dòng đầu ghi mới sau này thì không thể sử dụng theo cách Reset cũ như sau được: Reset mật khẩu dahua theo ngày Reset mật khẩu dahua mới nhất theo Serial…