Phần mềm Lechange App


(Trần Vũ) #1


Phần mềm Lechange (trước đây là Easy4ip) tên của ứng dụng được chuyển sang Lechange để cung cấp bản sắc thương hiệu tốt hơn, chủ yếu tập trung vào các sản phẩm trong nước và SMB và các giải pháp nhà thông minh.

Nó hỗ trợ tất cả các loại sản phẩm phần cứng Lechange như máy ảnh wifi, chuông cửa không dây cũng như cảm biến cảnh báo của loạt Scout và v.v.

Kết nối điểm tới điểm làm cho việc thiết lập hệ thống bảo mật trở nên dễ dàng hơn nhiều, và nó cho bạn khả năng xem từ xa máy ảnh của bạn bất kể vị trí địa lý của bạn. Hơn nữa, thông báo đẩy cho phép máy ảnh cảnh báo bạn khi có điều gì đó xảy ra.

Nó cũng cung cấp lưu trữ đám mây cho các cảnh báo, mỗi người dùng mới có một tháng dùng thử miễn phí cho một kênh.

Phần mềm Lechange làm việc với IFTTT, Amazon echo show để bạn có thể kết nối ngôi nhà thông minh của bạn với nhau để xây dựng một cái an toàn hơn.
Download tại đây