Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets

Phân biệt Bình giữ nhiệt và Bình giữ lạnh

bình-giữ-nhiệt
bình-lưỡng-tính
thùng-đá-igloo

(Trần Vũ) #1

Được đăng lần đầu tại: https://get.wbuy.pro/phan-biet-binh-giu-nhiet-va-binh-giu-lanh

Phân biệt Bình giữ nhiệt và Bình giữ lạnh Tôi có thể dùng thùng giữ lạnh để giữ thức ăn nóng được không? (Chị Giang, nội trợ) Hiện tại có rất nhiều sản phẩm giữ lạnh cố tình ghi là túi giữ nhiệt, bình giữ nhiệt hay thùng giữ nhiệt, nhưng thực chất sản phẩm…