Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Nàng búp bê công chúa Moana của Walt Disney


(Trần Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/nang-bup-be-cong-chua-moana-cua-walt-disney

Hãng Disney đã một lần nữa chứng minh được khả năng làm ra được những bộ phim mang tính truyền cảm hứng sâu sắc. Sau 3 năm kể từ Frozen, Disney lại cho ra đời bộ phim hoạt hình thể loại âm nhạc Moana (tựa tiếng Việt: Hành Trình Của Moana) với mức độ hoành tráng tương…