Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets

Mật khẩu mặc định trên đầu ghi HIKVision


(Trần Vũ) #1

Được đăng lần đầu tại: https://get.wbuy.pro/mat-khau-mac-dinh-tren-dau-ghi-hikvision

Cách tìm và lấy lại mật khẩu mặc định HIKVision? Logo Hikvision | Source: Google Image Một ngày nào đó, các bạn mua đầu ghi hikvision về và không thể đăng nhập vào được, các bạn có thể sử dụng những mật khẩu dưới đây để thử nhé. Lưu ý: Những mật khẩu mật khẩu…