WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Mật khẩu mặc định KBVision theo ngày


(Mr Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/mat-khau-mac-dinh-kbvision-theo-ngay

Nếu bạn quên mật khẩu đầu ghi KBVision hãy làm như sau để có thể lấy lại mật khẩu đầy ghi KBVision (lưu ý: Vì lý do bảo mật cách này chỉ sử dụng khi bạn đăng nhập trực tiếp trên đầu ghi KBVision, và không thể dùng cách này để đăng nhập qua mạng như máy tính, hay điện…


(Anh Nguyen) #2

hi ad thông tin đầu ghi 27/11/2018 nhưng dưới đầu ghi không thấy sô seri .ad reset lại dùm mình ,mình có làm mấy cách trên mạng không đượ[email protected]


(Nguyen Phong) #3

Hi ad thông tin đầu ghi mình 02.1.2019 3G0586EPAZ5CFF2. Nhờ ad lấy giúp pass gửi qua mail [email protected] giúp mình nhé.tks


(Van Phong Nguyen) #4

Hi Ad, nhờ ad reset pass đầu ghi của mình 8104d5
serial: 3J012EEPAPBB1F2
ngày 5/1/2019
email: [email protected]


(Mr Vũ) #5

Hi, @Van_Phong_nguyen
Bạn thử 2 pass này nhé, chú ý là phải thao tác trực tiếp trên đầu ghi.

770060 hoặc 482120


(Toản Trần Quốc) #6

Hi ad
Giúp mình khôi phục password với: 2019/02/17
3A016E28FN604, gửi về [email protected]


(Toản Trần Quốc) #7

Ngày 17/02/2019
Model: KX-7108D5
Seri: 3A016E2PFN604