WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Mật khẩu mặc định đầu ghi Dahua theo ngày


(Mr Vũ) #1

Được đăng lần đầu tại: https://get.wbuy.pro/mat-khau-mac-dinh-dau-ghi-dahua-theo-ngay

Nếu bạn quên mật khẩu admin đầu ghi Dahua hãy làm như sau để có thể lấy lại mật khẩu đầy ghi Dahua (lưu ý: Vì lý do bảo mật cách này chỉ sử dụng khi bạn đăng nhập trực tiếp trên đầu ghi dahua, và không thể dùng cách này để đăng nhập qua mạng như máy tính, hay…


(Thông Hà đình) #2

ad ơi cho em xin pass đầu ghi ngày hôm nay với . E cảm ơn.
01/10/2018.


(Phong Tam) #3

cho em xin 14-12-2018


(Ho Luong) #4

AD cho mình xin lại pass với.
2019-02-10