WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

[Magento 2.x] Fix lỗi không hiển thị đơn hàng trong Order (Admin)

magento-2

(Mr Vũ) #1

Câu hỏi: Nhiều bạn hỏi mình là tại sao cài Magento 2 xong, tiến hành đặt hàng thì trong mục order không thấy hiển thị đơn hàng nào hết?

Trả lời: Đây là cách khắc phục của mình:
Bạn vào: Advanced/Developer/Grid Settings: trong mục này Set Asynchronous Indexing bạn chuyển sang thành “Disable”, sau đó flush cache

Và Test lại nhé