WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Lechange đổi tên thành IMOU


(Mr Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/lechange-doi-ten-thanh-imou

Lại một lần nữa trong năm nay, Lechange đổi tên thành IMOU, và một lần nữa Dahua cho biết: “Camera imou đổi tên để cung cấp bản sắc thương hiệu tốt hơn, nó hỗ trợ tất cả các loại sản phẩm phần cứng imou như camera wifi, chuông cửa không dây cũng như cảm biến cảnh báo…