WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Khoa học mới chứng minh: Người độc thân có nguy cơ “lên bàn thờ” rất sớm


(Mr Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/nguoi-doc-than-co-nguy-co-len-ban-tho-rat-som

Nếu ai đó đã từng có quyết định sống độc thân cả đời thì hãy nên xem xét lại. Bởi vì cảm giác cô đơn không chỉ ảnh hưởng về mặt tinh thần, mà còn làm gây hại trực tiếp đến cơ thể con người. Việc kéo dài cuộc sống độc thân có ảnh hưởng…