WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Khắc phục lỗi “The stream is encrypted …” trên đầu HIKVision


(Mr Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/khac-phuc-loi-the-stream-is-encrypted-tren-dau-hikvision

WBuy.Pro vừa qua có nhận được khá nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề: “The stream is encrypted …” của thiết bị đầu ghi HIKVision dẫn đến bạn không xem được camera qua HIK-Connect dành cho Android hay dành cho iOS và phần mềm IVMS 4200 xem camera HIKVision qua PC (máy tính)…nó còn thông báo và yêu cầu bạn nhập mật…