WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Hướng dẫn xóa thiết bị Dahua ra khỏi tài khoản Easy4ip


(Mr Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/huong-dan-xoa-thiet-bi-dahua-ra-khoi-tai-khoan-easy4ip

Bạn đang gặp lỗi khi thêm camera IP dahua, đầu ghi dahua vào tài khoản Easy4ip hoặc P2P và bạn nhận được thông báo lỗi: Thiết bị này đã bị tài khoản khác ràng buộc, phải gỡ ra thì mới có thể tiếp tục sử dụng. Dahua: Device is bound. (Thiết bị bị ràng buộc: thiết bị đã bị được…


Hướng dẫn xóa thiết bị Dahua ra khỏi tài khoản Easy4ip
(Khôi Hoàng (Kat)) #2

Serial Number

3M037B3PBQYUUL8


(Thanh Sang Nguyen) #3

Hướng dẫn xóa thiết bị Dahua ra khỏi tài khoản Easy4ip
S/N 4F02526PAG94CAB


(GaLuod) #4

sn : 3D02C18PAK00938


(Bien Anh) #5

a xóa tài khoản Easy4ip trong thiết bị có số serial này với 4A00A93PAG22369


(Vu Anh) #6

Xin xử lý giúp s/n 4A01911PAP8007F


(định Nguyễn) #7

Xin xóa thiết bị Dahua ra khỏi tài khoản Easy4ip
SN: 3A0263EPAK00280


(Phúc Khang Computer) #8

xóa thiết bị Dahua ra khỏi tài khoản Easy4ip
3A0263EPAK00280