Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Hướng dẫn xem Camera quan sát Samsung qua điện thoại


(Trần Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/huong-dan-xem-camera-quan-sat-samsung-qua-dien-thoai

Bước 1: Bạn cài đặt phần mềm: HD E-Viewer (Link cài đặt: https://dl.wbuy.pro/hdeviewer (Dùng được cho cả iOS iPhone và Android) Bước 2: Thêm thiết bị đầu ghi Samsung hoặc Camera IP Samsung Sau khi cài đặt xong bạn tiến hành mở phần mềm xem camera Samsung trên điện thoại HD E-Viewer Bạn thêm thiết bị như hình: Chọn Device -> Rồi nhập thông tin cần yêu cầu…