Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets

Hướng dẫn tạo tài khoản và quản lý dành cho Camera Lechange trên Web


(Trần Vũ) #1

Được đăng lần đầu tại: https://get.wbuy.pro/huong-dan-tao-tai-khoan-va-quan-ly-camera-lechange-tren-web

Hướng dẫn tạo tài khoản và quản lý dành cho Camera Lechange trên Web A. Tạo tài khoản Camera Lechange Truy cập Website: web.lechange.com Làm theo hình ảnh các bước hướng dẫn sau: Lưu ý: ở hình trên là lúc bạn bấm Get Verification thì hệ thống camera lechange sẽ gửi Code xác nhận qua địa…