Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Hướng dẫn dùng NTP để cập nhật giờ tự động cho đầu ghi hoặc camera ip


(Trần Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/dung-ntp-de-cap-nhat-gio-tu-dong-cho-dau-ghi-camera-ip

1. Đầu tiên NTP là gì? NTP (Network Time Protocol – Giao thức đồng bộ thời gian mạng) là một giao thức để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói với độ trễ biến đổi. (còn cấu trúc sao, thì ta tạm thời không bàn…