WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 của Cloudflare trên Router


(Mr Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/cau-hinh-dns-1-1-1-1-cua-cloudflare-tren-router

Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 của Cloudflare trên Router Kết nối vào mạng bạn muốn cấu hình. Nhập địa chỉ IP router của bạn trong trình duyệt của bạn. (ở việt nam hay sử dụng 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1 nếu không đúng, vui lòng liên hệ người lắp đặt internet nhé) Điền thông tin đăng nhập.…