WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Hướng dẫn cấu hình đầu ghi Dahua chỉ ghi hình khi có chuyển động


(Mr Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/dau-ghi-dahua-ghi-hinh-khi-chuyen-dong

Cái đặt & Cấu hình đầu ghi Dahua chỉ ghi hình khi có chuyển động Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm theo 2 cách: Cách 1: Thao tác trên trình duyệt qua Remote trực tiếp tới đầu ghi qua mạng nội bộ Bước 1: Đăng nhập vào đầu ghi qua…