WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

[Hỏi] Làm sao để truy cập và containers của Discourse khi install qua Docker

discourse

(Mr Vũ) #1

Câu hỏi: Mình muốn kiểm tra phiên bản nginx đang chạy Discourse khi cài đặt qua Docker


(Mr Vũ) #2

Bạn làm theo như sau, sau khi login qua SSH:

$ cd /var/discourse$ ./launcher enter app
$ ./launcher enter app
$ nginx -v

Bạn thử nhé


(Mr Vũ) #3

Nếu gặp lỗi gì thì nhớ
cd /var/docker
git pull
./launcher rebuild app