[Hỏi] Làm sao để truy cập và containers của Discourse khi install qua Docker

discourse

(Trần Vũ) #1

Câu hỏi: Mình muốn kiểm tra phiên bản nginx đang chạy Discourse khi cài đặt qua Docker


(Trần Vũ) #2

Bạn làm theo như sau, sau khi login qua SSH:

$ cd /var/discourse$ ./launcher enter app
$ ./launcher enter app
$ nginx -v

Bạn thử nhé