Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets

Google Search Console mới thêm URL Inspection Tool & Manual Actions


(Trần Vũ) #1

Được đăng lần đầu tại: https://get.wbuy.pro/google-search-console-them-cong-cu-url-inspection-tool-manual-actions

Như bạn đã biết, Google Search Console (trong giai đoạn beta) đã thêm một vài tính năng (công cụ) mới như: URL Inspection Tool & Manual Actions 1. URL Inspection Tool & Manual Actions là gì? A. Manual Action: Chắc cái này thì bác nào cũng biết, và được dịch nôm na là TÁC VỤ…