WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Google sẽ dừng giao diện AdWords cũ cuối năm 2018

google-adwords
quảng-cáo-google

(Mr Vũ) #1

Hơn hai năm trước, Google đã công bố giao diện mới của AdWords và vào sử dụng một năm sau đó, Google đã thông báo để các nhà quảng cáo google adwords chuyển sang giao diện mới đó. Và mới đây nhất Google đã thông báo rằng vào cuối năm 2018, giao diện cũ của Google AdWords sẽ không còn khả dụng nữa.

Google đã viết “AdWords mới sẽ được thay thế để quản lý tài khoản của bạn vào cuối năm và quyền truy cập vào giao diễn trước đó sẽ không còn khả dụng”. Google nói thêm rằng “tất cả các tính năng để quản lý doanh nghiệp của bạn đều có sẵn trong giao diễn google adwords mới”.

Nhưng điều đó không đúng 100%, bạn có thể thấy tuyên bố từ chối trách nhiệm nhỏ ở chân bài đăng trên blog có nội dung “Một số tính năng và báo cáo sẽ không có sẵn trong trải nghiệm AdWords mới. Bạn sẽ nhận được thông báo và tài nguyên hữu ích vài tuần trước khi bất kỳ tính năng và báo cáo nào được di chuyển.” Google liên kết bạn với tài liệu trợ giúp này mô tả những tính năng nào không có sẵn.

Google cũng hứa sẽ không “ép” chuyển đổi tài khoản “trong những tháng nghỉ lễ bận rộn trong tháng 11 và tháng 12”. Nhưng họ muốn bạn tự mình chuyển đổi trước khi họ buộc bạn phải chuyển đổi. Bạn có thể đọc bài đăng trên blog của họ ở đây nếu bạn lo lắng.

Google sẽ gửi thông báo qua email trước khi họ chính thức dừng giao diện cũ.


(*) Còn bạn? Bạn có khó khăn gì với giao diện mới của Google Adwords mới này không?