Giới thiệu chuyên mục Social Media


(Trần Vũ) #1

Trong chuyên mục này chúng ta cùng thảo luận về các vấn đề như xu hướng, xu thế sử dụng Social Media Marketing như: Facebook, Google, LinkedIn, Instagram…hy vọng các bạn sẽ cùng nhau chia sẻ nhiệt tình nhé.