WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Giới thiệu chuyên mục Cộng đồng Discourse Việt Nam


(Mr Vũ) #1

Xin chào các bạn, nhằm hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất, bên www.wbuy.pro có mở ra cộng đồng để hỗ trợ các sản phẩm do chúng tôi cung cấp, cũng chính vì chúng tôi sử dụng mã nguồn có tên là Discourse, nên chuyên mục này, chúng tôi sẽ ghi chú lại quy trình để có một diễn đàn giống với https://forums.wbuy.pro.

Hãy cùng tham gia để phát triển cộng đồng cùng chúng tôi nhé.