Giới thiệu về Hỗ trợ Kỹ thuật tại WBuy.Pro


(Trần Vũ) #1

Trong Box này, chúng tôi chỉ hỗ trợ Kỹ thuật, dành cho các sản phẩm, các chủ đề liên quan tới sản phẩm chúng tôi đang phân phối tại www.wbuy.pro

Việc hỗ trợ hoàn toàn MIỄN PHÍ nên mong các bạn tuân thủ mọi quy định đề ra nhé:

  • Không cố tình SPAM, hay tạo quá nhiều topic với cùng 1 nội dung

  • Không đính kèm hình ảnh mang tính chất phản cảm

  • Không chèn quá nhiều Link trên cùng 1 bai viết

  • Không đăng những bài viết vi phạm pháp luật