WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Fix lỗi wpdownloadmanager: PHP Notice: Undefined index: email in googleconnect.php on line 361

googleconnect
wpdownloadmanager

(Mr Vũ) #1

Bạn có bao giờ bị lỗi này khi dùng Plugin wpdownloadmanager pro ? cụ thể lỗi này như sau:

[14-Nov-2018 06:10:56 UTC] PHP Notice:  Undefined index: email in /wp-content/plugins/download-manager/libs/socialconnect/googleconnect.php on line 361

(Mr Vũ) #2

Lỗi này thường xuất hiện khi bạn dùng Google để kết nối lần thứ 2, vì nó đã có sự trùng lập Email, vậy cách FIX như thế nào?

Bạn thể dòng 361 code dưới dòng số tại file /download-manager/libs/socialconnect/googleconnect.php

if( ! isset( $item['email'] ) ) continue;

và code toàn bộ khúc này sẽ trông như sau: