Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets

Chính phủ Hoa Kỳ cấm sử dụng Dahua và HIKVision trong cơ quan


(Trần Vũ) #1

Được đăng lần đầu tại: https://get.wbuy.pro/chinh-phu-hoa-ky-cam-su-dung-dahua-va-hikvision-trong-co-quan

Tổng thống Mỹ đã ký luật NDAA năm 2019, CẤM SỬ DỤNG Dahua và Hikvision (và các hãng OEM của họ) trong các cơ quan An Ninh Quốc Gia, các nơi do chính phủ tài trợ, và cơ sở hạ tầng quan trọng… Tác động trực tiếp – Ngừng mua và loại bỏ Lệnh cấm…