WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Cấu hình DNS 1.1.1.1 của Cloudflare trên Windows


(Mr Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/cau-hinh-dns-1-1-1-1-cua-cloudflare-tren-windows

Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 của Cloudflare trên Windows Nhấp vào trình đơn Start, sau đó bấm vào Control Panel. Nhấp vào Network and Internet. Nhấp vào Change Adapter Settings. Nhấp chuột phải vào mạng Wi-Fi bạn đang kết nối, sau đó nhấp vào Properties. Chọn Internet Protocol Version 4 (hoặc Internet Protocol Version 6 nếu cần). Nhấp vào Properties. Lưu lại thông…