WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Cấu hình DNS 1.1.1.1 của Cloudflare trên Mac


(Mr Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/cau-hinh-dns-1-1-1-1-cua-cloudflare-tren-mac

Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 của Cloudflare trên Mac Mở System Preferences. Tìm DNS Servers và chọn từ danh sách. Bấm nút + để DNS Server và nhập vào 1.1.1.1 Bấm nút + 1 lần nữa và nhập 1.0.0.1 Bấm Ok, rồi bấm Apply. Như vậy là hoàn tất rồi nhé. Chúc các bạn thành công Bạn…