Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Cách thêm Camera IP OnVif vào đầu ghi Dahua


(Trần Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/cach-them-camera-ip-onvif-vao-dau-ghi-dahua

Ở đây mình dùng Camera IP Wifi có trên thị trường, và Camera này sử dụng phần mềm YooSee (mình gọi tắt là Camera YooSee nhé) 1. Cài đặt & Set IP camera Onvif Khởi động và chạy phần mềm CMS (ở đây bạn nhập mật khẩu 00000000 như trong hình) Bước kế tiếp: Làm như hình để thêm Camera YooSee vào…