Home | WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Cách quy đổi và tính kích thước USA (Mỹ)


(Trần Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/cach-quy-doi-va-tinh-kich-thuoc-usa-my

Tham khảo bảng kích thước về Cách quy đổi và tính kích thước USA (Mỹ) để chọn size phù hợp với bạn! * Vòng ngực: Đo vòng quanh cơ thể của bạn, dưới cánh tay của bạn, và trên diện tích tối đa của ngực bạn. * Vòng Eo: Đo ở vòng eo tự nhiên của…