WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

Cách khắc phục Outlook gửi nhiều lần với tài khoản Gmail

outlook-gửi-nhiều-lầ
outlook
outlook-2010
outlook-2016

(Mr Vũ) #1

Bạn đang thảo luận và đánh giá bài viết gốc tại: https://get.wbuy.pro/cach-khac-phuc-outlook-gui-nhieu-lan-voi-tai-khoan-gmail

Như chúng ta biết, Microsoft là một ứng dụng email thứ 3, được sử dụng để gửi / nhận email. Hầu hết người dùng cấu hình tài khoản Gmail của họ với Microsoft Outlook để đồng bộ hóa thư Gmail từ MS Outlook. Tuy nhiên, đôi khi có vẻ như bất cứ khi nào người…