WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

AMP nên dùng cho Website nào?


(Mr Vũ) #1

Câu hỏi: AMP có phù hợp với trang web và doanh nghiệp của bạn không?

AMP (Accelerated mobile pages) tăng tốc thời gian tải và giảm tải máy chủ, nó làm bằng cách cung cấp thông tin từ bộ nhớ cache của Google và giới hạn khả năng phân tích và đánh giá của bạn.

AMP có thể phù hợp với một số trang web tin tức, nhưng các trang web thương mại điện tử với các tính năng đặt hàng và khả năng phân tích, thống kê trải nghiệm người dùng rất cao sẽ buộc phải truy cập từ bộ nhớ cache, vì vậy nó có thể không phù hợp. Điều này có nghĩa là các tính năng quan trọng như đề xuất sản phẩm trên các trang sản phẩm, biểu mẫu, đăng nhập và thử nghiệm (A/B) testing sẽ không hoạt động trên AMP. Tóm lại hầu hết các tích hợp của bên thứ ba cũng sẽ không thành công và Google đã xác nhận rằng AMP không phải là yếu tố xếp hạng.

Nói chung, AMP thường không phù hợp với các site thương mại điện tử của bạn và chỉ nên được xem xét cho website cung cấp nội dung, tin tức của bạn.

Theo bạn, bạn có đồng thuận hay kinh nghiệm gì về việc này?