WBuy.Pro Shop | WBuy GadGets | CSKH WBuy.Pro

About Gafaba Market


(Mr Vũ) #1

Gafaba Market Join millions and bring your ideas and projects to life with Gafaba Market - the world’s leading marketplace and community for creative assets and creative people.

All plugins and themes 100% original under GPL license. We not provide nulled or cracked plugin.

[English] FAQ

  • How The Prices Are So Low?

All WordPress items such as plugins and themes are licensed under the General Public Licence (GPL). This means that once we have purchased the item we are free to redistribute it if we choose to do so. Your membership to our site goes towards maintaining and buying the subscriptions to 3rd party theme and plugin authors. This form of crowd funding helps keep prices low and we can then pass this benefit on to you.

  • Are The Plugins Original?

Yes, all the plugins and themes are obtained securely by downloading directly from the original authors and We just redistribute it without changing the products.

  • Why Are These Plugins/Themes Asking Me For A License Key?

Ignore it. Developers include these so that the plugin or theme can update automatically or so that you can register for support. The item itself will work perfectly fine without anything being entered in the box. We would recommend updating your theme/plugins manually when updates become available on our site.

  • Why I See “License Activation” or “Upgrade to Premium” Message In My YITH Plugin ? Is This Free Version ?

As i said before, Ignore it. These plugin is “PREMIUM” version and you still receive all the premium functionality. License key only for unlock automatic update.

  • Do Gafaba Market Provide License Keys?

We cannot and won’t provide/lease/release/resell license keys. All the products offered in this website are licensed under GNU GPL License. You do not need any license keys to use them in as many of your projects you need. This plugins and themes only require license keys to get automatic updates from their authors.

  • How To Updates My Plugins / Themes ?

Updates are provided if and when they are available from the original author. If updates available, you can update plugins/themes manually update by replace your old plugins / themes with new version directly from Gafaba Market Dashboard

  • Plugins Version Outdated. Can i Request New Version?

Yes, You can open ticket or Comment in Download, and we will update asap in business day. ( Normally less than 24 hours, except holidays period )

  • How to hide plugin updates and license activation warnings in my wordpress website?

You can use this plugin https://wordpress.org/plugins/hide-plugin-updates-notifications/ ( Very useful )

  • Do Gafaba Market Provide Support?

We provide basic support for installing plugins and themes. If you need any major modification / advanced support, you can purchase from original author or hiring a developer .

  • I’ve created a ticket, how long you respond it ?

We will reply your ticket within 24 hours (In rare case, can be longer) and only in business day (Monday - Friday). Email: [email protected]

[Vietnam] Hỏi & Đáp

1. Tại sao Gafaba Market lại có giá tốt như thế?

Tất cả các plugins và themes đều được cấp phép theo General Public Licence (GPL). Điều này có nghĩa là khi chúng tôi đã mua các Plugin và Themes này, chúng tôi sẽ tự do phân phối lại nếu chúng tôi muốn làm như thế. Bạn vào Web của chúng tôi với tư cách thành viên và cùng tham gia mua chung với chúng tôi Themes hay Plugins đó sẽ giúp các sản phẩm bạn cần sẽ có một mức giá thấp và hợp lý nhất.

2. Plugins, themes có phải là bản gốc (bản phát hành chính hãng) không?

Có, tất cả các plugin và themes được tải trực tiếp từ chính các tác giả và chúng tôi chỉ cung cấp lại nó và không thay đổi hay can thiệp vào Files gốc chính hãng.

3. Tại sao những Plugins / themes này yêu cầu tôi nhập License Key / Code?

Phớt lờ nó đi. Các nhà phát triển các plugin này để plugin hoặc themes có thể cập nhật tự động hoặc để bạn có thể đăng ký hỗ trợ trực tiếp từ hãng. Việc nhập Key này sẽ kích hoạt tính năng tự động Cập nhật khi Plugin hay themes có các phiên bản mới thôi. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật themes / plugin của mình theo cách thủ công khi cập nhật có sẵn trên trang web của chúng tôi.

4. Tại sao tôi thấy thông báo “Kích hoạt giấy phép” hoặc “Nâng cấp lên Premium” trong Plugin / Themes của tôi? Đây có phải là phiên bản miễn phí không?

Như tôi đã nói, Bỏ qua nó. Các plugin này là phiên bản “PREMIUM” và bạn vẫn nhận được tất cả các chức năng cao cấp. License Keys chỉ để mở khóa cập nhật tự động.

5. Gafaba Market có cung cấp License Keys?

Chúng tôi không thể và sẽ không cung cấp / cho thuê / bán lại License Keys. Tất cả các sản phẩm được cung cấp trên trang web này đều được cấp phép theo Giấy phép GPL của GNU. Bạn không cần bất kỳ License Keys nào để sử dụng chúng trong nhiều dự án bạn cần. Plugin và themes này chỉ yêu cầu License Keys để nhận các bản cập nhật tự động từ tác giả của chúng.

6. Làm thế nào để cập nhật Plugins / Themes của tôi?

Các cập nhật được cung cấp nếu và khi chúng có sẵn từ tác giả. Nếu có bản cập nhật, bạn có thể tải xuống lại từ trang web của chúng tôi. Và thay thế các plugin / themes cũ của bạn bằng phiên bản mới theo cách thủ công.

7. Phiên bản Plugin đã cũ. Tôi có thể yêu cầu phiên bản mới không?

Có, bạn có thể yêu cầu bằng cách [đăng bài yêu cầu tại diễn đàn này (nếu bạn là khách hàng của chúng tôi)] bạn có thể Comment ngay trong Plugin tại Gafaba Daskboard (chỉ dành cho khách hàng đã mua hay thuê dịch vụ), và chúng tôi sẽ cập nhật càng sớm càng tốt trong ngày làm việc. (Thông thường ít hơn 24 giờ, trừ ngày lễ)

8. Gafaba Market có hỗ trợ cài đặt hay cập nhật Plugin hay Themes?

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cơ bản để cài đặt plugin và Themes, cũng như báo lỗi khi nó không hoạt động tốt. Nếu bạn cần bất kỳ sửa đổi lớn / hỗ trợ nâng cao nào, BẠN NÊN MUA TỪ CHÍNH TÁC GIÁ hoặc thuê một nhà phát triển.

9. Tôi đã tạo YÊU CẦU VIP, bạn trả lời bao lâu?

Chúng tôi sẽ trả lời vé của bạn trong vòng 24 giờ, nhưng đa phần chỉ trong 60 phút trở lại (Trong trường hợp hiếm hoi, có thể lâu hơn) và chỉ trong ngày làm việc (Thứ Hai - Thứ Sáu).